PROJEKT SIEŤOVANIE

PROJEKT SIEŤOVANIE

interaktívna net-artová galéria DUAL na heslo

(VÝBER DIEL Z 1. KOLA OTVORENEJ VÝZVY PRE ROK 2018)

BEZ_MEDZIER

BEZ_DIAKRITIKY

male_VELKE

ĎAKUJEME