PROJEKT SIEŤOVANIE

PROJEKT SIEŤOVANIE

interaktívna net-artová galéria DUAL na heslo


(PREZENTUJE ROZŠÍRENÝ VÝBER DIEL Z 1. A 2. KOLA OTVORENEJ VÝZVY)

BEZ_MEDZIER

BEZ_DIAKRITIKY

male_VELKE

ĎAKUJEME