Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, Obmedzený priestor